کاربرد زالوی طبی سبز در پزشکی

در پزشکی نوین کاربرد زالوی طبی سبز رو به افزایش است و از قدرت درمانی زالوی طبی سبز به عنوان مکمل درمان استفاده های زیادی می شود.
با مشخص شدن قدرت بی نظیر درمانی زالوی طبی سبز بسیاری از جراحان پلاستیک و جراحان پیوند اعضاء به استفاده از زالو درمانی بعد از عمل جراحی به منظور تکمیل فرایند درمانی خود و بالا بردن درصد موفقیت عمل علاقه زیادی پیدا کرده اند.
مهمترین عامل موفقیت این گونه جراحی ها، برقرار شدن ارتباط خونی این اعضاء با بدن و همچنین جلو گیری از ایجاد عفونت در محل پیوند می باشد، چون ایجاد عفونت منجر به پس زدن عضو توسط بدن می شود.
زالوی طبی با وارد کردن هورمون هیرودین به خون باعث رقیق شدن خون در بدن انسان و خون رسانی بهتر به عضو پیوندی و بافت های پوستی می گردد.
هورمون هیالورونیداز نیز یک انتی بیوتیک بسیار قوی است که از ایجاد عفونت در محل پیوند جلوگیری می کند.
هورمون الاستاز نیز باعث جلوگیری از ایجاد لخته در شریان های خون رسان عضو پیوندی می شود و باعث می شود تا خون رسانی بصورت کامل به عضو پیوندی صورت بگیرد.
مواد دارویی دیگری نیز در زالوی طبی سبز وجود دارد که هر کدام به نوبه خود کمک زیادی به موفقیت عمل جراحی می کنند.
زالوی طبی سبز هیرودومدیسینالیس را می توانید از مرکز تولید و پرورش زالوی طبی استریل رمضانی خریداری کنید.

منبع: کرم و زالو