مواضع مکش خون بیمار در زالو درمانی

در زالو درمانی کدام قسمت های بدن به عنوان نقاط مکش خون آلوده انتخاب می شوند؟آیا محل های انداختن زالو در زالو درمانی با توجه به نوع بیماری انتخاب می شود؟ آیا می شود در همه جای بدن زالو انداخت؟
زالو درمانی روش بسیار مهم مفید در طب سنتی_اسلامی می باشد در زالو درمانی خون آلوده و لخته شده در بدن از طریق مکش طبیعی توسط زالو از عمق بدن خارج شده و وارد دهان زالو می شود و زالو در حین گزش و مکش آنزیم هایی را از بزاق خود ترشح کرده و وارد بدن بیمار می کند که این آنزیم های خاصیت درمانی بی نظیر ی دارند

کدام نقاط از بدن محل مکش خون آلوده در زالو درمانی می باشند؟

در مواضع مکش خون آلوده توسط زالو در زالو درمانی برای فرد بیمار با توجه به نوع بیماری او و عضو و یا قسمتی که درد می کند انتخاب می شود مثلا برای فردی که بیماری دهانی و یا آفت لثه و دندان دارد بنا گوش محل انداختن زالو می باشد و یا برای جوش روی گونه های صورت همان گونه محل زالو درمانی است کلا برای درمان بیماری با زالو درمانی بهترین نقطه برای انداختن زالو نزدیک ترین موضع به عضو بیمار است ولی در زالو درمانی برای انسان های سالم که برای پیشگیری از ابتلا به بیماری انجام می شود موضع زالو درمانی پشت گوش و روی سینه است
منبع: کرم و زالو