مرکز عمده زالو مولد در کل کشور

در این مرکز انواع عمده زالو مولد با قیمت مناسب موجود است که قابل توزیع در کل کشور می باشد.
برای بدست آوردن زالوی هیرودومدیسینالیس رو شهایی همانند شکار آنها از طبیعت وجود دارد.راه دیگری که موجود است تولید و پرورش این گونه کمیاب است که هم به سود محیط زیست است و هم بهداشتی تر نسبت به روش قبلیست. همچنین می توان به عنوان منبع درآمد از این گونه بهره برد و ایجاد اشتغال نمود. امروزه این جاندار دارای ارزش بسیار زیادیست.زیرا آنزیم هایی در بزاقش وجود دارد که در درمان بیماری های زیادی مفید است.در بین زالوهای موجود تنها حدود 60 نمونه از آن خاصیت درمانی دارد که نوع اورینتال آن بهترین آنهاست و ریشه ایرانی دارد و در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی طرفدار پیدا کره است.

منبع: کرم و زالو