لیست قیمت بی واسطه زالو کاسپین در کل کشور

لیست قیمت بی واسطه زالو کاسپین بصورت بروز بوده از تمامی موجودی در کل کشور استعلام می گردد.
منابع آبی در ایران کم نیست!بر خلاف نظر بیشتر مسئولین و افراد جامعه کمبود آب در کشور صحیح نمی باشد بلکه آبهای موجود بدرستی تقسیم نشده است.بعنوان مثال دو دریا در شمال و جنوب وجود دارد که هر کدام از این منابع اقلیم آن منطقه را تحت تآثیر قرار داده و جانوران آنجا را منحصر به فرد کرده است.بعنوان مثال زالو یک موجود زنده بسیار با ارزش است که فقط در ناحیه شمالی حاشیه دریای خزر بطور طبیعی موجود است.البته می توان شرایطی را بطور مصنوعی فراهم نمود که این جاندار را به تولید انبوه رسانید نیاز پزشکان به این طلای کوچک را برآورده نمود.

منبع: کرم و زالو