لوله پلیکا 400 را می تواند به میزان 100 سال مورد استفاده قرار داد

لوله های آب آشامیدنی که معمولاً فشار حداقل شش بار را تحمل می کنند، امروزه در ساختمان های جدید گذاشته می شوند.

به طور معمول فشار تغذیه 4 بار است و بنابراین کاهش دهنده فشار روی 3 بار تنظیم می شود تا فشار زیادی به لوله ها وارد نشود.

لوله پلیکا 400 دارای ماندگاری بسیار بالایی می باشد و می توان برای هر مکانی استفاده نمود.

آبی که از طریق لوله های گذاشته شده در زمین منتقل می شود معمولاً در ماه های زمستان دمایی کمتر از 10 درجه سانتی گراد دارد و بار میکروبی بسیار کمی دارد.

در فصل تابستان دمای آب در لوله های زیرزمینی می تواند بیش از 20 درجه سانتی گراد باشد.

اما در داخل ساختمان‌ها، آب لوله‌ها گرم می‌شود و سرعت تولید مثل باکتری‌های موجود در آن افزایش می‌یابد.

تنها با چرخاندن آب موجود در لوله آب گرم در دمای بالاتر از 55 درجه سانتیگراد می توان از این امر جلوگیری کرد.

لوله

برای محدود کردن رشد باکتری در لوله‌های آب گرم بدون گردش، این لوله‌ها باید کمترین سطح مقطع ممکن را داشته باشند (حجم آب غیر گردشی بین مولد آب گرم و دورترین نقطه استفاده نباید از سه لیتر تجاوز کند).

لوله های آب سرد باید به گونه ای هدایت شوند که توسط لوله های آب گرم مجاور گرم نشوند.

به طور خاص، لوله‌هایی که بخشی از گردش آب گرم هستند، می‌توانند لوله‌های آب سرد مجاور را تقریباً به دمای آب گرم گرم کنند، اگر برای ساعت‌ها آب سردی از بین نرود (مثلاً در طول شب).

این مشکل را می توان با گذاشتن لوله های آب سرد و گرم به طور جداگانه یا با استفاده از عایق حرارتی بسیار خوب برطرف کرد.

حجم آب سرد موجود در سیستم لوله نیز باید با استفاده از لوله هایی با عرض نامی (قطر) کم کم نگه داشته شود.

امروزه لوله های آب در ساختمان ها اساساً از اتصال خانه با ورودی خانه آب و خاموشی اولیه، کنتور آب و فیلتر آب آشامیدنی در صورت لزوم از براکت های لوله، مشروط بر اینکه خط لوله آزادانه در خارج از دیوارهای خانه گذاشته شود.