قیمت خرید زالو کرم خونخوار مناسب

زالو نوعی کرم حلقوی خونخوار می باشد. که برای درمان بیماری ها از آن استفاده می شود. قیمت خرید زالو خوب و مرغوب جهت درمان را از ما بخواهید.
انواع بی شماری زالو در طبیعت موجود بوده و حتی قابل پرورش می باشند، که برخی غیر سمی و بعضی از آن ها سمی می باشد. که تنها انواعی که فاقد ریه بوده و به صورت جلدی تنفس می کند و در اصطلاح خون خوراک هستند، برای درمان بیماری قابلیت استفاده دارند و مفید می باشند.
منبع: کرم و زالو