فروشنده تکی زالو هرودومدیسینالیس بهداشتی

فروشنده عمده و تکی زالو از نوع هرودومدیسینالیس یا زالوی اورینتال ایرانی که کاملا بهداشتی تولید گردیده را بفروش می رساند.
زالوها موجودات زنده هستند ولی در عمل با آنها اینگونه برخرد نمی شود.یعنی پس از مکش خون و تزریق آنزیمهای بسیار مفید کار انسان با این جاندار تمام شده و به صورت کاملا بی رحمانه آنره از بین می برند.
می توان مخزنی برای آنها تعبیه نمود و پس از جمع آوری تعدادی قابل ملاحظه به طبیعت باز گردانید.این کار باعثمی شود که چرخه اکوسیستم ادامه دار باشد و روند تکمیلآن به تعویق نیوفتد.
در حال حاضر کمبود این جاندار باعث شده اقلیم زیست محیطی برخی از نقاط کشور برهم خوردگی پیدا کند.

منبع: کرم و زالو