صادرات زالو مخصوص پوست

در حال حاضر به خاطر اینکه در بسیاری از کشورها امکان پرورش زالو وجود ندارد برای همین صادرات زالو صورت و زالو مخصوص پوست از اهمین خاصی برخوردار است.در اکثر کشورها از جمله کشور ایران به خواص بیشمار زالو طبی پی برده اند و از تاثیر مفید و مثبت زالو درمانی با خبر شده اند. به خاطر همین پرورش زالو دریایی از نظر طب سنتی، اقتصادی، درمانی و همچنین ایجاد شغل، از اهمیت فراوانی برخوردار است و می توان آن را به عنوان شغل دوم نیز تلقی کرد.
منبع: کرم و زالو