شرایط مناسب ایران برای تولید زالوی طبی

شرایط کشور عزیزمان برای تولید زالوی طبی بسیار مناسب است حتی زالو اورینتالیس در ایران نامگذاری شده که در بین زالوهای پزشکی جهان جایگاه ویژه ای دارد.
کشور ما از لحاظ شرایط آب و هوایی بهترین مکان برای تکثیر و مرورش زالوی طبی است. در حالی که این امکان برای ما وجود دارد اما به راحتی جوابگوی نیاز داخلی نخواهیم بود. کشورهایی نظیر انگلستان، روسیه حتی قزاقستان دارای محیطهای پرورشگاهی مجهز و پیشرفته هستند که سالیانه صادرات خوبی به کشورهای دیگر دارند تا از این راه درآمد اقتصادی داشته باشند. بایستی تکیه بر علم و گونه ایرانی زالو یا اورینتالیس داشت تا بتوان نمونه خوبی از این جاندار را به عنوان صادراتی عرضه کرد. پرورش و تکثیر زالوی طبی علاوه بر توجیه اقتصادی خوبی که دارد می تواند نیاز داخلی را نیز برطرف نماید. با استفاده از تجربه و علم پرورش آبزیان سالانه قابلیت تولید چند ده میلیونی این زالوها فراهم می باشد. شما عزیزان در صورت راه اندازی فارم پرورشی خود برای تهیه بهترین گونه اورینتالیس می توانید از طریق سایت یا مرکز تخصصی زالوی ایران اقدام نموده آنرا تهیه نمایید. قیمتها در این مرکز بصورت روزانه است که سعی می شود پایینتر قیمت بازار بهخریداران گرامی ارائه گردد.

منبع: کرم و زالو