ساختار بدنی زالو کرم خونخوار

ساختار بدنی و آناتومی زالو چگونه است؟ آیا زالوساختار بدنی پیچیده ای دارد؟ آیا زالو جزء گروه کرم های خاکی است؟
ساختار و رموز آناتومی زالو برای اولین بار توسط محقققین اروپایی کشف شد، زالو حیوان خونخوار و نرم تن از دسته کرم های آبزی است ساختار بدنی این کرم پیچیده ولی منظم است طول بدن این کرم بین سه تا بیست و پنج سانتی متر است ولی عرض بدنش یک سانتی متر است بدن این کرم به شکل بند بند است که تعداد بند های بدن او به عدد 34 می رسد این حیوان دو جنسه است در ابندای بدن او سر او و در انتهای بدنش مقعد او قرار دارد بدن این حیوان قابلیت انبساط و انقباض زیادی دارد این کرم از دسته آرواره داران است در دهان او سه فک وجود دارد که بر روی هر فک آن صد دندان قرار دارد دیواره های بدن او ماهیچه های بسیار قوی دارد به همین دلیل است که او می تواند مدت طولانی در آب شنا کند بیشتر احساس او در سر او قرار دارد او با دندان و دهانش و حلقش که در سر او قرار دارد می گزد و خون را می مکد و می بلعد همینطور با حس چشایی و حرارتی که در سر خود دارد نسبت به محیط اطراف خود واکنش نشان می دهد این حیوان دارای یک روده پیشین(ابتدائی) و یک روده انتهایی(عقبی) می باشد او یک معده دارد ولی قدرت هضم آن بسیار پایین است به طوریکه هضم خون بلعید شده توسط او به یک هفته می انجامد و او تا این خون کاملا هضم نشود نمی تواند دوباره خون بمکداگر این حیوان را از دور مشاهده کنید فکر می کنید او بسیار زشت و بد رنگ و سیاه است در حالی که رنگ او سبز زیتونی خوشرنگ است و دارای دو خط مشکی ولی براق در پشت خود می باشد
منبع: کرم و زالو