خواص درمانی زالو برای خون

تمامی خواص درمانی زالو را در ارتباط با خون می دانند چرا که خون را می مکند و ترکیبات را به درون خون تزریق می کند.
علت بسیاری از بیماری ها را به خون می توان نسبت داد چرا که این بیماری ها یا به علت نرساندن خون و مواد غذایی و اکسیژن انست یا به دلیل وارد نشدن ترکیبات موثر بر بافات ها مثل هورمون ها و انتقال دهنده های خونی از این رو اگر این مشکلات مرتفع شود به خوبی می توان در بخش درمانی بیماری کار های فراوانی را انجام داد. از انجایی که زالو درمانی خود را با تزریق مواد در خون و خروج خون انجام می دهد از این رو در درمان بسیاری از بیماری ها دارای اهمیت است.

منبع: کرم و زالو