خمیر دندان نمونه‌های روزمره‌ای از واکنش‌های خنثی‌سازی را ارائه می‌کنند

خمیر دندان ترمیم کننده نمونه‌های روزمره‌ای از واکنش‌های خنثی‌سازی را ارائه می‌کنند تا به شما کمک کنند تا این موضوع را در چارچوب خود قرار دهید.

از لیست تجهیزات قابل دانلود، روش و سؤالات استفاده کنید.

یا از زبان آموزان خود بخواهید که عملی خود را طراحی کنند تا پایه خمیردندان های مختلف را تعیین کنند.

این منبع همراه مقاله آموزش در شیمی اسطوره های خنثی سازی روزمره شکسته شده است.

مهارت های مشاهده را با مقایسه pH خمیر دندان بدون فلوراید 1401 مختلف توسعه دهید.

مشخص کنید که کدام خواص برای خنثی کردن اسید دهان بهتر است و چرا.

البته مارک های دیگر خمیر دندان برای آزمایش در دسترس هستند.

موارد استفاده شده در اینجا انتخاب خوبی از خواص (خنثی، قلیایی و پایه) را ارائه کردند.

خمیر دندان های خنثی فاقد پایه یا قلیایی در مواد تشکیل دهنده هستند. کربنات کلسیم اغلب یک پایه نامحلول است که به عنوان یک ماده تشکیل می شود و به عنوان یک ساینده نیز عمل می کند.

بی کربنات سودا (بی کربنات سدیم) ماده قلیایی است که باید به آن توجه کرد. سه لوله آزمایش بردارید و به هر کدام تقریباً 1 سانتی متر آب اضافه کنید.

به اندازه یک نخود یکی از خمیر دندان سفید کننده سیگنال را به لوله آزمایش اضافه کنید و مخلوط کنید این کار را برای خمیردندان های دیگر در لوله های آزمایش جداگانه تکرار کنید.

یک قطره از محلول خمیردندان را به چاهی در کاشی لکه بینی اضافه کنید و یک قطره نشانگر جهانی را به همان چاه اضافه کنید.

به تغییر رنگ در جدول نتایج خود توجه کنید. این کار را برای محلول های دیگر خمیردندان در چاه های خالی تکرار کنید.

یک قطره اتانوئیک اسید 0.1 مولار را به سه چاه خالی اضافه کنید و هنگامی که یک قطره نشانگر جهانی به هر کدام اضافه شد، رنگ را یادداشت کنید.

یک قطره از اولین محلول خمیردندان را به چاه حاوی اسید اضافه کنید به هرگونه تغییر رنگ توجه کنید.

این کار را برای دو محلول دیگر خمیر دندان تکرار کنید.

جدول را با نتایج خود کامل کنید و به سوالات پاسخ دهید و نتیجه گیری کنید.

 • منابع:
  1. ? Is toothpaste basic
 • تبلیغات: 
  1. راز شگفت انگیز در مورد جانوران!
  2. فروش خاکشیر شیراز بصورت اینترنتی و قیمت ارزان
  3. با کمک سیم مفتول می توان شاتل فضایی ساخت
  4. رسیدن دو زوج پس از صد سال به یک دیگر!