خرید زالو برای درمان ویروس

آیا از خواص زالو دردرمان انواع ویروس ها و باکتری ها آگاهی دارید؟ آیا می دانید ویروس اچ ای وی که عامل بیماری ایدر می باشد با روش زالو درمانی امکان پذیر است؟
زالو نرم تن هایی است که در آب زندگی می کند و سابقه استفاده از این موجود به قرن های گذشته برمی گردد. و دانشمندانی چون ابوعلی سینا به استفاده از این روش درمانی توصیه فراوانی داشته اند. زالو در محل گزش خود حدود 100 آنزیم مفید وارد بدن انسان می کند، که در درمان بسیاری از ویروس ها از جمله ویروس HIV بسیار مفید و مؤثر است.

منبع: کرم و زالو