تکثیر سنتی زالو طبی هیرودومدیسینالیس مولد

تکثیر و تولید سنتی زالو طبی هیرودومدیسینالیس از مولد این جاندار می تواند از انقراض زالوی طبی جلوگیری کند که زالو مولد با کیفیت قیمت مناسب را می توان از سایت تخصصی زالوی ایران تهیه نمود.
در طب سنتی و مجموع پزشکی های دیرین استفاده از زالو طبی یکی از روش های پرطرفدار بوده است که اکنون نیز به صورت سنتی یا مدرن این عمل یداوی انجام می گردد. تکثیر زالوی طبی در سایزهای مختلف نیز ممکن می باشد که در شرایط آزمایشگاهی یا صنعتی این کار بازدهی اقتصادی خوبی خواهد داشت. بهترین گونه برای پرورش در ایران نژاد هیرودومدیسینالیس نام گرفته که بایستی از سایز مولد زالو بهره گرفت تا پس از کوکون گذاری به سایزهایی نظیر لارو یا طبی دست یافت. تکثیر هیرودومدیسینالیس ضریب بالایی دارد که توجیه اقتصادی خوبی برای این کار می باشد.

منبع: کرم و زالو