تولید کننده زالو هفت رنگ

تولیدکنندگان زالو هفت رنگ در ایران همواره بر آن بودند تا بهترین نوع زالو از نظر بهداشتی در اختیار مشتریان قرار دهند. برای آگاهی از تولید و عرضه این محصول از ما مشاوره بخواهید.
زالو هفت رنگ یکی از بهترین نمونه های زالو در درمان امراض خونی می باشد. که خواص بی شماری دارد این زالو در بزاق خود موادی به نام هیرودین دارد که باعث انعقاد خون، کاهش غلظت خون در نهایت تصفیه خون را شامل می شود. زالو نه تنها با مکیدن خون بدون اکسیژن نه تنها باعث رقت خون می شود بلکه از محل گزش خود 100 نوع ماده یا آنزیم مفید وارد بدن انسان می کند که به درمان بیماری کمک می کند.
منبع: کرم و زالو