برای داشتن یک هودی دخترانه زمستانی باید از الگو جیب هودی استفاده کنید

از ارتش بریتانیا انبوه سربازگیری قبل از جنگ الزامات افسران را کاهش داده بود. ارتش شهروندی جدید توسط آقایان غیرنظامی رهبری می شد. اما اکنون، ضرورت ایجاب می‌کرد که ارتش سنت‌ها را بیشتر کند و افسرانی را از رده‌های سرباز و طبقه متوسط بگیرد. در بقیه جنگ، بیش از نیمی از افسران از منابع غیر سنتی بودند.

این افسران تازه ایجاد شده اغلب با عنوان ناراحت کننده «آقای موقت» نامیده می شدند، اصطلاحی که هم این واقعیت را تقویت می کرد که قرار بود افسران آقایان باشند و هم اینکه این افسران جدید نیستند.

برای پر کردن این شکاف، افسران تازه ساخته امیدوار بودند که لباس واقعاً مرد را بسازد. دویل می‌گوید: «بسیاری از مردانی که نه کت بلند مردانه داشتند، نه جایگاهی داشتند و نه مبنایی برای کار و زندگی در آن عرصه اجتماعی داشتند، ناگهان با نشان‌هایی روی شانه‌هایشان در خیابان راه می‌رفتند.

اگر آنها می توانستند با یونیفرم هایشان با این همه محبت کوتاه بیایند، همان چیزی که باعث می شد تک تیراندازها آنها را از خط مقدم خارج کنند، بسیار آرزویی بود.

دویل توضیح می‌دهد که یکی از عناصر دیگری که قیمت هودی را به منصه ظهور رساند، رقابت تجاری بود که برای تجهیز این ارتش غیرنظامی جدید و رو به رشد ایجاد شد.

“بالا و پایین لندن، خیابان آکسفورد، خیابان باند، تجهیزات نظامی وجود خواهند داشت که راه حل همه مشکلات سرباز ارتش بریتانیا را ارائه می دهند درست است، ما می توانیم ظرف یک هفته شما را تجهیز کنیم.

افسران می گفتند: “من مقداری پول دارم، نمی دانم چه کنم، همه آن را می خرم”. این رقابت باورنکردنی برای قیمت هودی دخترانه زمستانی ممکن رخ داد.»

جالب اینجاست که تبلیغات آن زمان نشان می دهد که حتی با تغییر آرایش واقعی طبقه افسران، عضو ایده آل آن هنوز یک جنتلمن فعال و مبهم اشرافی بود.

این افسر نجیب زاده که در میدان جنگ با الگوی جیب هودی مناسب خود راحت بود، در بیشتر زمان جنگ تصویر غالب باقی ماند تصاویر روزنامه حتی صحنه هایی از افسران در اوقات فراغت در جبهه، استراحت با پیپ و گرامافون و چای را تصور می کرد اگرچه این سبک زندگی کلاس اوقات فراغت بود.

همان قدر که خانه بزرگ روستایی انگلیسی از جبهه غربی دورتر از واقعیت خونین سنگرها بود.

  • منابع:
  1. The Classy Rise of the Trench Coat
  • تبلیغات:
  1. شکر چه ارتباطی با اصلاح اخلاق یک فرد شد؟
  2. سفارشی سازی صندلی با پارچه رومبلی
  3. تکنولوژی پیشرفته در اختیار شما به همراه قفسه
  4. راز برداشت سیب زمینی از زمین کشاورزی