بازار فروش زالو طبی باکیفیت

بازار فروش زالو طبی باکیفیت در کشور در چه سطحی قرار دارد؟ در کجای کشور بیشترین فروش زالو را می توان شاهد بود و علت این بازار فروش چیست؟
زالو درمانی از دیر باز مورد استفاده در طب سنتی قرار گرفته است و هنوز هم جایگاه ویژه ای در درمان های سنتی و کارآمد دارد. بنابراین می توان گفت که بازار فروش زالو به نوبه خود در کشور بالا می باشد. اما زالو ی باکیفیت را باید در خطه ی شمال یافت که یکی از زادگاه اصلی پرورش زالو می باشد.