بازار تولید زالو درمانی سینوزیت

مشکلات سینوزیتی و راه های درمان آن به وسیله ی زالو سبب شده تا بازار تولید زالو درمانی سینوزیت به شکل کاملا گسترده ای رشد پیدا کند.
مشکلات سینوزیتی حتی اگر خیلی وخیم هم باشد می توان با استفاده از زالو آن را مهار و حتی درمان کرد. با تولید و پرورش زالو می توان شاهد یک بازار بسیار داغ و مهیج بود که سبب می شود به وسیله ی آن منبع عالی درآمد بدست آورد و در مدت زمانی کوتاه به ثروت خوبی دست پیدا کرد.