انواع زالو مخصوص پوست

در حال حاضر به خاطر اینکه در بسیاری از کشورها امکان پرورش زالو وجود ندارد برای همین صادرات زالو مخصوص پوست از اهمین خاصی برخوردار است.در اکثر کشورها از جمله کشور ایران به خواص بیشمار زالو پی برده اند و از تاثیر مفید و مثبت زالو درمانی با خبر شده اند. به خاطر همین پرورش زالو از نظر طب سنتی، اقتصادی، درمانی و همچنین ایجاد شغل، از اهمیت فراوانی برخوردار است و می توان آن را به عنوان شغل دوم نیز تلقی کرد.
منبع: کرم و زالو