انواع زالو طبیعی اصفهان

فروشگاه های زیادی اقدام به عرضه زالوی طبیعی اصفهان از طریق اینترنت کرده اند. که امر دسترسی مشتریان را به این کرم اسان تر کرده است.
زالو نوعی کرم حلقوی می باشد که از گذشته های دور تا امروز از آن به عنوان درمان کننده انواع بیماری ها که با خون ارتباط دارند، استفاده می شده است. این موجود از خون تغذیه می کند و حدود 10 برابر وزنش خون می خورد. دفعات زالو انداختن در بیماران به نیروی بدنی بیمار وابسته می باشد.
منبع: کرم و زالو