اعطای نمایندگی زالو روی صورت

اعطای نمایندگی زالو روی صورت به چه شکلی قابل اجرا می باشد؟ و برای کسب نمایندگی زالو روی صورت چه مدارک و چه مهارت هایی لازم است؟
جهت اعطای نمایندگی زالو روی صورت می بایست با یکی از تولید کنندگان حرفه ای پرورش زالو جهت کسب اطلاعات و مشاوره های لازم تماس حاصل نمایید و بعد از صلاح دید آن ها به شما یک شعبه فعال جهت همکاری داده خواهد شد و می توانید شروع فعالیت خود را با موفقیت انجام دهید.