استاندارد سازی واکس زیر نظر تولید کننده ها می باشد!

این محدودیت ها باید با توجه به تنش های مرتبط با تولید، پردازش و استفاده از مواد ارزیابی شوند. به طور کلی، معاینات برای واجد شرایط بودن مواد و تعیین کمیت خواص آنها باید طبق روش‌های تست استاندارد انجام شود.

در اینجا، ما یک مطالعه مقایسه ای از چرم و وایتکس برای خشکاندن درخت، که برای کاربردهای نهایی مشابه، با تمرکز بر ساختار مواد، عملکرد فیزیکی و مکانیکی استفاده می شوند، ارائه می دهیم.

علاوه بر این، مواد با استفاده از روش‌های تست استاندارد شده با توجه به کاربردهای کفش، دستکش و کالاهای پوشاک از نظر مواد خطرناک غربالگری شدند. مواد در نظر گرفته شده برای کاربردهای خودرو و وایتکس اسید است یا باز یا لوازم داخلی به صراحت در این مطالعه گنجانده نشده است، زیرا آنها باید بسیاری از مشخصات برتر را برآورده کنند.

ما روی عملکرد مواد تمرکز کردیم. سایر جنبه های مهم مانند منشاء ماده خام، ردپای کربن، ردپای محیطی، قابلیت ردیابی و زیست تخریب پذیری در این مطالعه بررسی نشده است.

مواد جایگزین از منابع مختلف در مقایسه با یک وام خود اشتغالی بانک کشاورزی رویه کفش به عنوان مرجع و یک منسوجات معمولی با پوشش PUR که برای کفش به عنوان مرجع دوم استفاده می‌شود، آزمایش شدند.

تمام مواد به صورت تجاری در دسترس هستند و قبلاً در انواع مختلف محصولات نهایی استفاده شده اند. مواد با توجه به مشخصات هماهنگ و پذیرفته شده بین المللی مناسب برای کالاهای کفش، دستکش و پوشاک آزمایش شدند.

نه ماده، که به عنوان جایگزینی برای چرم ارائه می شوند و ساختارهای اصلی مختلف را نشان می دهند، توسط میکروسکوپ نوری بررسی شده اند.

خواص فیزیکی آنها اندازه گیری شد و ترکیبات شیمیایی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علائم تجاری ثبت شده در جدول مشخص شده است.

علاوه بر این، یک واکس کاپشن چرم و یک پارچه با روکش پلی اورتان به عنوان چرم مصنوعی به عنوان مرجع آزمایش شدند. نمونه Noani® به عنوان یک تسمه متشکل از چندین ماده که با دوخت ترکیب شده بودند به دست آمد.

خصوصیات فیزیکی شامل اندازه گیری های استاندارد ضخامت، استحکام کششی، استحکام پارگی، مقاومت در برابر انعطاف پذیری، جذب بخار آب و نفوذپذیری بخار آب بود.

مقاطع، سطوح و سمت معکوس مواد توسط میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی های مختلف به تصویر کشیده شد.

  • منابع:
  1. Comparison of the Technical Performance of Leather, Artificial Leather, and Trendy Alternatives
  • تبلیغات:
  1. اثر پیشگیرانه لیمو عمانی
  2. طرز تهیه کلوچه های جو دوسر عالی
  3. 3 مورد ضروری جدید برای موهای رنگ شده
  4. کدام رنگ برای من مناسب است؟