آموزش استفاده زالو طبی مولد

به منظور پرورش یا تکثیر زالو طبی باید آموزش دید تا بتوان از زالوی مولد یا سوزنی طبی هر کدام به نحو مخصوص به خود استفاده کرد تا سود اقتصادی دست یافت.
در امر پرورش و تکثیر زالوی طبی بسیار مهم است که در این زمینه آموزش های لازم را دید تا از تلفات و ضرر و زیان های احتمالی جلوگیری به عمل بیاید. استفاده از روش های مخصوص پرورش زالوی طبی از طریق آموزش امکان پذیر بوده و در نهایت بهترین زالو طبی را به باطار ارائه خواهد نمود. به منظور تولید زالوی طبی می توان از مرحله خرید زالو مولد اقدام نمود و زالوهایی که امکان تولید مثل را دارند خریداری نمود و در مدت زمان مشخصی از زالوی مولد بهترین لارو را به دست آورد. البته اطلاعات در مورد زالوی مولد بسیار مهم است و بایستی دانست که مولد ها از چه مکانی تغذیه شده و چه زمان تا تولید مثل آنها باقی مانده است.

منبع: کرم و زالو